Om brandstationen i Tarm


Tanksprøjte (1324) og Tankvogn (2324)

Brand & Redning - station Tarm

På stationen i Tarm, er vi pt. 18 brandfolk, og vi er udstyret med en specialbygget tanksprøjte samt en standard tankvogn.

Sprøjten indholder bl.a.

 • 6 m3 vand (+skumvæske)
 • Brandslukningsudstyr (16/8 pumpe)
 • Frigørelsesudstyr (færdselsuheld m. fastklemte)
 • Trin 1 materiel (uheld med farlige stoffer mv.)
 • Bærbar pumpe og sugemateriel (16/8 pumpe)
 • Belysningsanlæg
 • 10 m3 kar til vand mv.
 • 11 m. stige
 • Vogndysser (2x200l/min) til f.eks. mark-/naturbrande
 • Plads til 1 holdleder og 5 brandfolk (4 røgdykkere)

Tankvognen indholder bl.a.

 • 8 m3 vand
 • Højtryksventilator
 • Brandslukningsudstyr(-) (16/8 pumpe)
 • Plads til 2 brandfolk (røgdykkere)

Opgaver...

Vi løser alle typer af brand- og redningsopgaver inden for det kommunale redningsberedskabs regi.

Vores dækningsområde kan du ser her... [Tryk her]

Se også Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside om Brand & Redning.