Ansatte

Brandstationen er bemandet med deltidsansatte brandfolk. Alle har således et andet primært job, og rykker kun ud til brand, når der "kaldes" på dem fra vagtcentralen.

 

Ernst Christensen
Brandstationsleder/Holdleder

 

 

 

 

Finn Kristensen
Holdleder

 

 

 

 

Ole Kjær Kristensen
Holdleder

 

 

 

 

Leif Poulsen
Holdleder

 

 

 

 

Lasse Vestergaard
Holdleder

 

 

 

 

Brian Jensen
Brandmand/Holdleder

 

 

 

 

Jesper Rusbjerg
Brandmand

 

 

 

 

Jørgen Damgaard
Brandmand

 

 

 

 

Rene Nielsen
Brandmand

 

 

 

 

Dan Højbjerg
Brandmand

 

 

 

 

Finn Pedersen
Brandmand

 

 

 

 

Josua Adamsen
Brandmand

 

 

 

 

Allan Bager
Brandmand

 

 

 

 

Stefan Bjarke Lauridsen
Brandmand

 

 

 

 

Ilir Morina
Brandmand

 

 

 

 

Morten Mulbjerg
Brandmand

 

 

 

 

Søren Trier Poulsen
Brandmand

 

 

 

 

Thomas Meinz
Brandmand

 

 

 

 

Arton Morina
Brandmand

 

 

 

 

Niels Lars Gley
Brandmand