Udrykninger

Dette har vi kørt til i 2010.

 
Nr. Dato Udkald Indsats
1 11.01.10
15.50
Olieforurening, mindre spild Lækket olietank. Olie opsamlet.
2 18.01.10
15.30
Olieforurening, større spild 1100 l. fyringsolie for-svundet under betongulv. Overgivet til Kommunens Miljøafd.
3 21.01.10
18.50
Bilbrand i det fri. Røg fra ledningsnet. Batteri frakoblet.
4 22.01.10
22.45
Bilbrand i det fri. 1 HT. Sporbevaring...
5 05.02.10
08.10
Mindre brand i bygning. Brand i askecyklon på varmeværk. Sikring m. HT under tømning.
6 11.02.10
22.15
Ild i bygning, villa 1 HT. Loftbrædder omkring skorsten...
7 30.03.10
13.50
Olieforurening, olie i vandløb - Kørsel 2. Udlagt 3 stk. flydespær-ring. Opsamling fra vej.
8 30.03.10
18.50
Olieforurening, større udslip i vandløb. Samme - suppleret med yderligere flydespærring
9 01.04.10
10.19
Gårdbrand m. dyr (grise Ild i lysarmatur. Slukket ved ankomst. Højtryks-ventilator til ventilering af to stalde.
10 11.04.10
15.12
Assistance til gårdbrand u. dyr Ild i fyrrum. Vandforsyn. til A-sprøjte samt hjælp med tømning af loftrum.
11 14.04.10
14.19
Bilbrand i det fri. Slukket med HT.
12 14.04.10
23.12
Ild i landbrugsredskab (skov-maskine, flis) Overtændt traktor slukket med HT+1 C-rør. Udlagt skum til slukning og sikring.
13 19.04.10
19.45
Bilbrand i det fri. Slukket med HT + 1 C-rør
14 29.05.10
21.20
Ild i bygning (Flammer gennem taget). Kombination af build-up + 45° tag. Opskæring af build-up tag mv. Slukket med 2 C-rør + HT
15 24.06.10
11.10
Bilbrand, bus Førerkabine overtændt. Slukket med 1 HT + 1 C-rør.
16 26.06.10
11.00
Mindre naturbrand, hede/klit Slukket ved ankomst.
17 05.07.10
15.30
Mindre naturbrand, hede/klit Slukket med 1 C-rør.
18 08.07.10
21.10
Gårdbrand, assistance til Skjern. 1 røgdykkerhold indsat til slukning med C-rør.
1 hold til nedtagning af tag mv.
19 16.07.10
07.00
Oliespild på vej, kørsel 2. Absordan (kattegrus) udlagt på vejbane i rundkørsel.
20 17.07.10
09.15
Ild i bygning, tagkonstruktion Ild i træværk i gavlende samt i lidt af taget. Demonteret gavlbeklædning og slukket med HT.
21 29.07.10
04.50
Ild i bygning.
Stueetage i hotelbygning.
Ilden begrænset til ét rum. Slukket med HT + højtryksventilation.
22 28.08.10
16.10
Bilbrand i det fri. Slukket med 1 HT + skumudlægning.
23 31.08.10
07.20
Færdselsuheld, forurening. Ikke i indsats.
24 05.09.10
14.00
Brand i landbrugsredskab. Halmpresser og "big-baller" slukket med HT + 2 C-rør.
25 27.09.10
17.55
ABA, Plejehjem Ikke i indsats.
26 29.09.10
11.10
Større olieforurening. Ikke i indsats.
27 31.10.10
17.10
Brand i industribygning Brand i bildæk/olietønde slukket med HT (privat bolig).
28 24.11.10
21.10
Brand i vejarbejdsmaskine (maling af striber). Slukket med HT + 1 C-rør.
29 10.12.10
23.35
Skortstensbrand, hårdt tag 6 kg. pulver.
30 16.12.10
23.35
Gårdbrand u. dyr. 4 længet går - stuehus overtændt. 1 HT + 5 C-rør til slukning.
31 17.12.10
09.10
Gårdbrand, efterslukning. 2 C-rør
32 22.12.10
23.15
Bilbrand i det fri. Mindre brand i motorrum slukket med HT.
33 25.12.10
07.00
Gårdbrand u. dyr. Ild i baggang. 1 HT til slukning + 1 C-rør til sikring.
34 27.12.10
11.30
Assistance med Tankvogn til vandmangel på Lem Fjernvarme. 24000 l. vand
35 *** Året slut ***
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56      
57      
58      
59      
60