Udrykninger

Dette har vi kørt til i 2011.

 
Nr. Dato Udkald Indsats
1 05.01.11
12.45
Færdselsuheld, fastklemte Tag klippet - udtagning af tilskadekommen.
2 11.01.11
13.45
Skorstensbrand, hårdt tag Væg åbnet. Brændende materiale fjernet...
3 17.01.11
17.00
Assistance til gårdbrand - tankvogn. (-)
4 23.01.11
13.15
Brand i knallert/MC Brand i ATV slukket med HT.
5 23.01.11
23.00
Assistance til bygningsbrand - tankvogn Højtryksventilator, lysanlæg.
6 18.02.11
19.50
Skorstensbrand, hårdt tag 6 kg. pulver samt rensning af skorsten...
7 21.03.11
13.07
Naturbrand, 2. slukningstog Ikke i brug...
8 25.03.11
16.30
Markbrand, Kartoffelkule+halm BC 4 rør
9 25.03.11
17.55
Ild i traktor 1 Kulsyre + 1 HT (brand i ledningsnet)
10 01.04.11
08.25
ABA, plejehjem "Røg i køkkenet" - ikke i indsats.
11 25.04.11
22.30
ABA, Træindustri fabrik Teknisk fejl.
12 27.04.11
11.20
Gårdbrand, røgudvikling i ventilationsanlæg - hønseri Røg kom fra skorsten m. dårlig aftræk.
13 29.04.11
20.55
Ild i bygning. Dobbelthus - det ene overtændt ved anmeldelse. BC 4 rør + 1 HT samt ekstra slukningstog + lifttender
14 30.04.11
15.00
Efterslukning m. tankvogn 1 C-rør
15 01.05.11
14.00
Ild i madras til højdespring på en sportsplads 1 HT
16 01.05.11
21.00
Brand i industribygning. Stort oplag af brandbart affald i sorteringshal samt i det fri.

Se indslag:
TV Midt-Vest - 1
TV Midt-Vest - 2
4 C-rør + Vandkanon
2 ekstra slukningstog + lifttender + BRS
17 02.05.11
17.30
Naturbrand, hede og klit (2. slukningstog) Ikke i arbejde.
18 02.05.11
21.15
Efterslukning (Dobbelthus) 1 HT
19 06.05.11
22.55
Mindre brand, affald 1 HT
20 09.05.11
01.00
Ild i maskinhus. Maskinhus fyldt med træ (fastbrændsel). 3 C-rør
21 13.05.11
18.30
Naturbrand, mindre (grøftekant) 1 HT
22 17.05.11
09.40
Gårdbrand u. dyr - taget overtændt. 1 HT + 3 C-rør + ekstra TV og Lifttender
23 26.05.11
12.25
Brand, Industribygning. Ild i loft/væg efter brug af vinkelsliber. 1 HT
Nedtagning af loft/væg beklædning.
24 03.06.11
17.15
Bilbrand i det fri. 1 HT
25 18.06.11
06.15
Forurening, mindre oliespild (kørsel 2) Kattegrus...
26 24.06.11
02.00
Naturbrand, mindre (affald) 1 HT + 1 C-rør + skum
27 25.06.11
14.30
Ild i bygning, udhus 1 HT
28 26.06.11
16.25
Naturbrand, mindre (skovbund) 1 HT
29 07.07.11
12.35
Færdselsuheld, fastklemte Ikke i brug
30 10.07.11
14.15
Færdselsuheld, fastklemte Ikke i brug
31 25.07.11
15.30
Gårdbrand m. dyr (2. slukningstog) 4 C-rør til begrænsning og slukning.
32 26.07.11
00.15
Naturbrand ved industrikbygning. Viste sig at være parcelhus (overtændt ved ankomst). 1 HT + 1 C-rør
33 26.07.11
10.50
ABA, Industrikbygning Teknisk fejl.
34 06.08.11
19.25
Ild i landbrugsredskab (mejetærsker). 1 HT + 1 C-rør
35 22.08.11
12.05
Ild i landbrugsredskab (presser til "bigballer") 1 HT + 1 C-rør
36 22.08.11
14.10
Ild i landbrugsredskab (mejetærsker) Kulsyreslukker + småredskaber.
37 26.08.11
8.15
ABA, Skolebygning Damp havde aktiveret føler.
38 06.09.11
14.30
Forurening - større gylleudslip 3 - 500 m3 gylle inddæmmet med jordvolde
39 27.09.11
04.50
Brand, Kabelskab i sommerhusområde. Kulsyreslukker
40 07.10.11
09.25
ABA, Plejehjem Støv havde aktiveret anlægget.
41 10.10.11
11.45
ABA, Skolebygning Damp havde aktiveret føler.
42 11.10.11
14.10
Mindre forurening, oliespild i rundkørsel. Rengøring af vejbane - "kattegrus"
43 16.10.11
19.15
Bilbrand i det fri. 1 HT
44 02.11.11
07.45
ABA, Plejehjem Støv havde aktiveret anlægget.
45 06.11.11
22.10
ABA, Plejehjem Knust glas i alarmtryk.
46 08.11.11
01.20
ABA, Plejehjem Teknisk fejl.
47 12.11.11
14.45
Bilbrand i det fri. 1 HT
48 02.12.11
13.50
Færdselsuheld, fastklemte Frigørelse.
49 02.12.11
17.10
Ild i bygning, villa Småredskaber.
50 27.12.11
08.50
Bygningsbrand, mindre brand 1 HT. Fyrrum tømt for træpiller.
51 30.12.11
02.45
Bilbrand i det fri. 1 HT
52 31.12.11
22.55
Bilbrand i det fri. 1 HT + 1 C-rør
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60