Udrykninger

Dette har vi kørt til i 2013.

 
Nr. Dato Udkald Indsats
1 27.01.13
16:45
Færdselsuheld m. fastklemte Sikring af skadessted
2 06.02.13
09:20
Færdselsuheld m. fastklemte Udtagning af tilskadekommen.
3 07.02.13
13:20
ABA, Plejehjem Røg fra køkken...
4 11.02.13
22:40
Togulykke, person påkørt. Redningsarbejde...
5 27.02.13
09:50
Brand i etageejendom. 1 HT + 4 C-rør og lifttender.
6 13.03.13
04:40
Brand i garage. 1 HT (bilbrand)
7 24.03.13
11:25
Naturbrand Afbrænding... ingen indsats.
8 27.03.13
12:00
Brand, industribygning 1 HT + 2 C-rør
Acetylen evakueret
9 28.03.13
01:20
Færdselsuheld m. fastklemte - ændres til drukneulykke... Redning fra køretøj i havnebassin...
Førstehjælp til hypotermi.
10 30.03.13
10:55
Naturbrand, hede/klit 2 C-rør
11 01.04.13
13:35
Naturbrand, mark 1 HT + 1 C-rør samt A-sprøjte m. dyser.
12 02.04.13
14:50
Naturbrand, mark/skov 1 HT + 3 C-rør + TV m. vandkanon
13 02.04.13
16:30
Naturbrand Ikke i brug (2. slukningstog)
14 02.04.13
17:00
Naturbrand, hede Ikke i brug. Brand i skydeterræn.
15 04.04.13
15:40
Naturbrand, hede/klit 3 branddaskere
16 09.04.13
14:00
Naturbrand, græsmark 3 C-rør
17 30.04.13
18.01
Brand, villa 1 HT + 3 C-rør + stige
18 17.05.13
11.55
Ild i landbrugsredskab, traktor med vogn (halm) 1 HT
19 25.05.13
16.04
Brand, lejlighed 1. sal 1 HT + stige
20 03.06.13
10.46
Færdselsuheld, teknisk fastklemt Frigørelse. Tag afklippet.
21 04.06.13
19.03
Naturbrand, hede/skydeterræn 1 HT + 1 C-rør
22 07.06.13
14.58
Bilbrand i det fri. 1 HT + adskillelse af instrumentbord.
23 09.06.13
07.21
Bilbrand i det fri. 1 HT
24 27.06.13
11:10
ABA, plejehjem Røg fra madlavning.
25 28.06.13
08:00
Brand, villa Svejsning af tagpap. Slukket ved ankomst.
26 04.07.13
22:50
Kemikaliuheld, svømmehal Evakuering og eftersøgning.
27 19.07.13
16:34
Færdselsuheld m. fastklemt Frigørelse og brandslukning m. HT
28 24.07.13
17:44
ABA, Industribygning Hjemsendt under fremkørsel.
29 31.07.13
11:28
ABA, Plejehjem Røg efter madlavning.
30 01.08.13
19:50
Skov/plantagebrand, støtte til Skjern 1 C-rør
31 02.08.13
13:14
ABA, Industribygning Hjemsendt under fremkørsel.
32 21.08.13
20:36
Større forurening, gylleudslip Eftersøgning af kilde. Markvanding standset.
33 22.08.13
13:44
Naturbrand, mindre (grøftekant) 1 HT
34 30.08.13
08:41
ABA, Plejehjem Teknisk fejl.
35 05.09.13
18:40
Fejludkald ifm. øvelse ved anden brandvæsen. -
36 05.09.13
21:16
Assistance til brand i museumsbygning (Tankvogn) 2 C-rør
37 24.09.13
18:50
Ild i bygning, villa/rækkehus 1 HT (HT-ventilator)
38 29.10.13
05:37
ABA, Plejehjem Teknisk fejl.
39 05.11.13
10:58
Brand i industribygning. Udsugning i malerkabine. 1 HT
40 20.11.13
13:15
Olieforurening, mindre spild Rengøring af landevej
41 23.11.13
21:14
Ild i bygning, villa/rækkehus 1 HT + 2 C-rør (HT-ventilator)
42 30.11.13
13:36
Færdselsuheld m. fastklemt Frigørelse. Herefter oprydning på skadested
43 05.12.13
13:10
Færdselsuheld m. fastklemt Afmærkning af skadested
44 05.12.13
16:37
Færdselsuheld m. olieforurening Opsamling af olie/brændstof.
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60