Udrykninger

Dette har vi kørt til i 2014.

 
Nr. Dato Udkald Indsats Udrykning
1 17.01.14
14:35
ABA, Institution Fejlaktivering, brandtryk A-sprøjte
1+5 md
2 21.01.14
07:45
Brand, villa/rækkehus Overtændt ved ankomst.
1 HT + 2 C-rør
A-sprøjte + TV
1+9 md
3 01.02.14
23:59
Bilbrand i det fri Bil i grøft - overtændt
1 HT + 1 C-rør
A-sprøjte
1+5 md
4 09.02.14
12:40
Færdselsuheld m. fastklemt Oprydning og afmærkning. A-sprøjte
1+5 md
5 15.02.14
14:00
Forurening, gylleudslip Langs vej. Inddæmning ved udgravning af render. A-sprøjte
1+5 md
6 06.03.14
06:37
Færdselsuheld m. fastklemt 1. hjælper + frigørelse ved afklippet tag. A-sprøjte
1+5 md
7 06.03.14
12:31
Forurening, gylleudslip Udslip stoppet ved ankomst. Kontrol af vandløb i nærheden mv. A-sprøjte
1+5 md
8 19.03.14
16:29
Brand i industribygning Slukket ved ankomst. Udsugningsanlæg adskilt. A-sprøjte + TV
1+4 md
9 20.03.14
05:16
Bilbrand, i det fri Varebil. Overtændt ved ankomst.
1 HT
A-sprøjte
1+4 md
10 02.04.14
10:01
Naturbrand, mindre Viste sig at være damp fra træflis. A-sprøjte
1+5 md
11 20.04.14
21:21
Bilbrand, i det fri Bil på mark.
1 HT
A-sprøjte
1+5 md
12 30.04.14
06:48
Forurening, mindre Oliespild på vej.
Rengøring/opsamling
A-sprøjte
1+5 md
13 19.05.14
02:52
Bilbrand, i det fri Overtændt ved ankomst.
1 HT
A-sprøjte
1+5 md
14 28.05.14
08:54
Brand i industribygning Brand i maskine og udsugning.
1 HT. Adskilt udsugning
A-sprøjte + TV
1+7 md
15 10.06.14
13:31
Sikring under brandfarlig arbejdsopgave. Skærearbejde i brandfarlig område. TV
2 md
16 26.06.14
02:08
Bilbrand, i det fri Overtændt ved ankomst.
1 HT
A-sprøjte
1+5 md
17 29.06.14
18:39
Bilbrand, i det fri Bil og mark i brand.
1 HT + 1 C-rør
A-sprøjte+TV
1+6 md
18 02.07.14
09:50
Forurening, mindre Rengøring af vej (spuling) A-sprøjte
1+5 md
19 08.07.14
02:26
Brand, villa/rækkehus Brand i garage
1 HT + 1 C-rør
A-sprøjte+TV
1+8 md
20 09.07.14
16:31
ABA, skole Alarmtryk aktiveret
Nulstilling
A-sprøjte
1+4 md
21 11.07.14
15:38
Assistance til ambulance Hjælp ved transport af patient i ufremkommeligt terræn. TV
2 md
22 19.07.14
13:54
Markbrand Brand i høstet halm og læbælte.
1 HT + 1 C-rør + 2 VK
A-sprøjte+TV+TV
1+8 md
23 20.07.14
13:19
Efterslukning, markbrand Træstubbe fjernet med kædesav + efterslukket.
1 C-rør
A-sprøjte
1+5 md
24 22.07.14
17:35
Naturbrand Brand i presset pap ved dagligvarebutik.
1 HT + 1 C-rør
A-sprøjte+TV
1+3 md
25 22.07.14
21:04
Efterslukning, papballer ved dagligvarebutik Endevendt pappet.
1 HT + skumrør
A-sprøjte
1+4 md
26 24.07.14
17:37
Brand i landbrugsredskab Brand slukket ved ankomst. A-sprøjte
1+7 md
27 26.07.14
08:42
Brand i landbrugsredskab Brand i traktor+halmvogn.
1 HT + 4 C-rør
A-sprøjte+TV
1+6 md
28 26.07.14
19:37
Naturbrand Assistance til nabost.
Ikke indsat.
A-sprøjte+TV
1+6 md
29 27.07.14
09:42
Naturbrand, lille Assistance til nabost.
Ikke indsat
A-sprøjte
1+5 md
30 01.08.14
20:33
Brand i landbrugsredskab Brand i ballepresser.
1 HT
A-sprøjte+TV
1+4 md
31 04.08.14
12:27
Gårdbrand Brand i el-installation. Røgdyk.slukker + ventilation m. HT-vent.
1 HT
A-sprøjte+TV
1+4 md
32 06.08.14
06:23
Færdselsuheld m. fastklemt Bil på side på mark.
Frigørelse m. afklippet tag.
A-sprøjte
1+4 md
33 06.08.14
16:58
Naturbrand, høstet mark Brand på marken + halmpresser.
1 HT + 3 C-rør
A-sprøjte+TV
1+6 md
34 19.08.14
19:28
ABA, plejehjem Teknisk fejl. A-sprøjte
1+5 md
35 06.09.14
23:56
Færdselsuheld m. fastklemt To fastklemte i to biler.
Frigørelse ved afklippet tag.
Lysanlæg f. bilinspektør
A-sprøjte
1+4 md
36 18.09.14
09:35
Bilbrand i det fri Røgudvikling. Teknisk fejl på bilen.
Afmærkning.
A-sprøjte
1+5 md
37 02.10.14
14:21
ABA, plejehjem Teknisk fejl. A-sprøjte
1+4 md
38 19.10.14
20:05
Skorstensbrand, hårdt tag Skorsten renset. A-sprøjte
1+4 md
39 10.11.14
16:25
Brand villa/rækkehus Brand i brændekurv i stue ved brændeovn.
1 HT
A-sprøjte+TV
1+8 md
40 26.11.14
21:44
Færdselsuheld m. heste 7 heste påkørt af bilist.
Rengøring af vejbane.
A-sprøjte
1+5 md
41 10.12.14
10:52
Brand i fyrrum. Mindre brand. Ild i tagkonstruktion ved fyrrum. Næsten slukket ved ankomst. Tag demonteret.
1 HT
A-sprøjte
1+5 md
42 18.12.14
10:32
Skorstensbrand, hårdt tag Ilden kvalt med spjælde og pulverslukker A-sprøjte
1+4 md
43 22.12.14
03:42
Gårdbrand m. dyr, assistance Begrænsning og slukning.
2 C-rør
A-sprøjte+TV
1+7 md
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52        
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60