Udrykninger

Dette har vi kørt til i 2015.

 
Nr. Dato Udkald Indsats Udrykning
1 18.01.15
10:42
Skorstensbrand, hårdt tag Brand i stue. Røgdyk. til slukning.
1 HT
A-sprøjte
1+4 md
2 01.02.15
18:42
Færdselsuheld m. fastklemt Oprydning og markering A-sprøjte+TV
1+5 md
3 19.02.15
02:29
Ulykke, påkørsel Oprydning A-sprøjte
1+5 md
4 19.02.15
20:54
Brand, landbrugsredskab Røgdyk. til slukning.
1 HT + 1 C-rør
A-sprøjte
1+5 md
5 04.03.15
04:36
Brand, villa/rækkehus Det viste sig at være en blind alarm. A-sprøjte+TV
1+7 md
6 08.03.15
10:41
Bygningsbrand, mindre Brand i træpavillon.
Røgdyk. til slukning
1 HT
A-sprøjte
1+4 md
7 12.03.15
19:54
Færdselsuheld m. fastklemt Frigørelse, teknisk A-sprøjte
1+5 md
8 19.03.15
07:49
Færdselsuheld m. fastklemt Udtagning, oprydning mv. A-sprøjte
1+5 md
9 10.04.15
20:29
Bygningsbrand, mindre Brand i møbler i næsten tom lagerhal
1 HT
A-sprøjte
1+5 md
10 24.05.15
15:09
Brand, villa/rækkehus Brand i en gammel tog-vogn i have...
1 HT + 1 C-rør
A-sprøjte+TV
1+6 md
11 27.05.15
18:04
Brand, etageejendom Brandbart materiale på komfur udvikl.røg A-sprøjte+TV
1+7 md
12 03.06.15
11:24
Brand, sommerhus Bygn. overtændt ved ankomst. Slukning.
1 HT + 3 C-rør
A-sprøjte+TV
1+6 md
13 06.06.15
05:30
Færdselsuheld m. fastklemt Afmeldt inden afgang... A-sprøjte
1+4 md
14 12.06.15
11:27
Færdselsuheld m. fastklemt Frontal sammenstød LVG og PSV A-sprøjte
1+4 md
15 12.06.15
18:12
Mindre oliespild Oprydning efter færdselsuheld A-sprøjte
1+3 md
16 23.06.15
13:48
Færdselsuheld m. fastklemt Soloulykke, frigørelse A-sprøjte
1+4 md
17 23.06.15
18:16
Brand, landbrugsredskab Brand i mejetærsker på vej.
1 HT + 1 C-rør
A-sprøjte
1+4 md
18 10.07.15
22:34
Færdselsuheld m. fastklemt
Bilen i brand.
Brandslukning og førstehjælp
1 HT
A-sprøjte
1+4 md
19 16.07.15
11:01
Sammenstyrtning m. fastklemt
Bygning.
Diverse løft og frigørelse af tilskadekommen. A-sprøjte
1+4 md
20 22.07.15
13:49
ABA, naboområde (skole) Håndværkere aktiverede alarmen. A-sprøjte
1+3 md
21 28.07.15
18:59
Brand, industribygning Tagbrand efter montage af tagpap.
1 HT + 1 C-rør
A-sprøjte+TV
1+4 md
22 20.08.15
12:43
Markbrand Slukning af mejetærsker og stubbemark.
1 HT + 1 C-rør + dyser
A-sprøjte+TV
1+7 md
23 21.08.15
16:18
Markbrand Høstet kornmark
1 HT + 1 C-rør + dyser
A-sprøjte+TV
1+6 md
24 24.08.15
11:59
Assistance, markbrand Slukningsarbejde
1 HT + 2 C-rør + dyser
A-sprøjte+TV
1+6 md
25 31.08.15
05:30
Færdselsuheld m. fastklemt Hjælp ved udtagelse og førstehjælp, oprydning A-sprøjte
1+4 md
26 10.09.15
22:29
Brand, landbrugsredskab/mark Bigballe presser slukket
1 HT + 1 C-rør
A-sprøjte+TV
1+7 md
27 05.10.15
17:21
Brand, villa/rækkehus Brand i møbler i næsten tom lagerhal - politi
1 HT
A-sprøjte+TV
1+7 md
28 09.10.15
13:12
Brand, industribygning Brand i møbler i næsten tom lagerhal - politi
1 HT
A-sprøjte+TV
1+7 md
29 07.11.15
16:40
Gårdbrand m. dyr Tilkaldt assistance. Indsat røgdykkerhold til sikring og et til slukning.
1 HT + 1 C-rør
A-sprøjte
1+4 md
Assistance
30 20.11.15
14:00
Færdselsuheld m. fastklemte Soloulykke. 2 fastklemte frigjort v. klip af tag A-sprøjte
1+5 md
31 20.11.15
20:57
Færdselsuheld m. fastklemte Patienten udtaget ved ankomst - ikke i brug A-sprøjte
1+5 md
32 23.11.15
20:40
Naturbrand, halmstak Halm fra kartofler i brand på mark.
1 HT + 2 C-rør
A-sprøjte+TV
1+7 md
33 18.12.15
18:15
Bilbrand i det fri. Brand i motorrum
1 HT
A-sprøjte
1+4 md
34 26.12.15
17:00
Færdselsuheld m. fastklemte Hjælp ved udtagelse af patient. A-sprøjte
1+5 md
35 31.12.15
22:55
Ild i container Slukning
1 HT
1 Skumrør
A-sprøjte
1+5 md
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52        
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60